شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

۱ مطلب با موضوع «سینما و انقلاب» ثبت شده است

بعضی از دست نوشته های سید مرتضی آوینی یادداشت های شخصی او برای کارهای جاری روزانه اش بوده است. خواندن بعضی از این یادداشت  ما را با عمق نگاه و اندیشه های او آشنا می کند. دو تصویر زیر را ببینید، خودتان برداشت کنید.