شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

هدف این وبلاگ انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی است که تا کنون به دلایل موجه منتشر نشده ولی اطلاع از آنها برای علاقه مندان به تفکر و سیره آن عزیز اهمیت دارد.