شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روشنفکر» ثبت شده است

سید مرتضی آوینی

اشاره: سید مرتضی آوینی متن زیر را در جواب نظرخواهی مجله آدینه نوشته، اما در آن زمان در آن مجله منتشر نشده است. متن زیر از روی دست نوشته ایشان تایپ شده و رسم الخط آن تغییر نکرده است. نمونه سند دست نوشته نیز در زیر می آید.

اگر این سخن را که «وجود انسان ، عین آزادی است» به این صورت بیان کنیم که «وجود انسان عین اختیار است» ما هم به آن اعتقاد و بلکه یقین داریم. می­گویم «ما» چرا که ما نسبت به عالم کنونی ، که یا غرب است و یا غرب باور ، در جبهه­ای دیگر واقع شده­ایم و حرف ما ، همان نیست که در عالم کنونی برسر زبانها و قلمها جاری است. یعنی اگر بخواهم صورتی کاملا منطقی به این نوشتار بدهم ناگزیر باید از بحث درباره «کلمات» آغاز کنم و یک بار دیگر ، کلمات کشورهای جهان سوم ، شمال و جنوب ، دموکراسی و نهادی شدن ... را از نظرگاه خویش معنی کنم و آنگاه به پرسش شما پاسخ دهم، اما چنین نکرده­ام و از بحث در باب «آزادی و انسان» آغاز کرده­ام. برمی­گردم به سخن نخستین: .... و اما اگر این جمله را انسان که اگزیستانسیالیست­های نوین می­گویند بیان کنیم یعنی اینکه «انسان هیچ نیست جز آزادی» از معتقدات خویش فاصله­ای بسیار گرفته­ایم. ما معتقدیم که انسان آزاد است و مختار پای به جهان می گذارد و از همین روی «متعهد» است اما نه آنچنان است که این انسان هیچ چیز جز «آزادی» نباشد.

 دموکراسی و آزادی مطبوعات