شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

شهید سید مرتضی آوینی

پایگاه انتشار بعضی از آثار شهید سید مرتضی آوینی که به دلایل موجه تاکنون منتشره نشده

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلاب صنعتی» ثبت شده است

 

مطلب ذیل از دست نوشته های شهید سید مرتضی آوینی است که تاکنون انتشار پیدا نکرده است. به مناسبت های گوناگون در آثار آوینی از رنسانس به عنوان یک پدیدۀ تاثیرگذار در تاریخ بشر یاد شده در حالی که کمتر به چرایی این پدیده پرداخته شده است . در این مطلب اشاره ای کوتاه به علت پدید آمدن انقلاب صنعتی در غرب به عنوان یکی از پی آمدهای رنسانس شده است . ظاهرن این مطلب ناتمام مانده و به همین جهت تا کنون انتشار پیدا نکرده. به هر حال نظر آوینی در همین مطلب ناتمام هم خواندنی است :

تاریخ هرگز مجموعه‌ای از اتفاقات پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر نیست. سئوال مذکور ، سؤال از همه تاریخ است و برای جواب گفتن به آن نیز باید بر همه تاریخ یک جا نظرکرد.
چرا که هرگز نمی‌توان یکی از مقاطع تاریخ را از مجموعه آن انتزاع کرد و آن را ، منتزع از سایر مقاطع و مجرد از کل تاریخ مورد بررسی قرار داد.
ورود در بحث های تاریخی بدون توجه به ماهیت تاریخ و چگونگی وقوع وقایع تاریخی راهی به حقیقت پیدا نمی‌کند.
فی‌المثل پیدایش بورژوازی از لوازم اصلی وقوع انقلاب صنعتی و ظهور تمدن غرب است اما بورژوازی چگونه پدیدآمد؟ برای جواب گفتن به این سؤال باید مجموعه تحولات جامعه بشری را در طول تاریخ با توجه به ماهیت آن مورد بررسی قرار داد.